Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersduikfoto

Hyperbare zuurstoftherapie

Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) is een behandeling waarbij de patiënt 100% zuurstof inademt onder een verhoogde atmosferische druk. De grondlegger van de hyperbare zuurstoftherapie is Ite Boerema (1902-1980), een Nederlandse chirurg die, met zijn leerling W.H. Brummelkamp, belangrijk onderzoek heeft gedaan op dit gebied.

De werking van de hyperbare zuurstof berust op een aantal fysische principes. Het toedienen van een verhoogde druk levert een verhoogde partiële gasspanning op, waarbij het ingeademde gas wordt opgelost in het plasma van het bloed. In de periferie ontstaat een grote diffusiegradiënt, waardoor het gas in de weefsels diffundeert. Weefselhypoxie wordt op deze manier opgeheven. Uit onderzoek blijkt dat een overmaat van zuurstof de angiogenese initieert en dat bindweefsel herstructurering plaatsvindt.

Monoplace en multiplace kamers

De behandeling kan worden uitgevoerd in een monoplace kamers of een multiplace kamers. Een multiplace kamer wordt op druk gebracht met perslucht. De patiënten ademen 100% zuurstof door ademmaskers, via een hood of een endotracheale buis. De kamer wordt bediend door een supervisor die volgens standaardprocedures de behandeling uitvoert. De veiligheid van de patiënten wordt daarnaast geborgd door de aanwezigheid in de kamer van een verpleegkundig assistent .

Door het Zorginstituut Nederland erkende indicaties

Het Zorginstituut Nederland heeft in Nederland een lijst gepubliceerd van erkende indicaties, die de werking van hyperbare zuurstof met wetenschappelijke publicaties bewijst.

> Klik hier voor de lijst

Zorg volgens de stand van wetenschap en praktijk

  • Decompressieziekte, gasembolieën.

  • Koolmonoxide-intoxicatie in geval van verlaagd bewustzijn bij opname, zwangerschap of klinische neurologische, cardiale, pulmonale of psychische symptomen.

  • Wekedeleninfecties anaeroob of gemengd (uitsluitend ernstige, levensbedreigende infecties zoals gasgangreen of necrotiserende fascitiitis).

  • Crush letsels, andere acute traumatische ischaemie met gecompromitteerde circulatie, compartimentsyndroom, replantatie-extremiteiten, huid- en myocutane plastieken met gecompromitteerde circulatie.

  • Diabetische ulcera.

  • (Osteo)radionecrose, ongeacht in welk gebied zich dit bevindt.

  • Radiatiecystitis, proctitis en enteritis.

  • Chronische therapiefractaire osteomyelitis.

© 2018 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 09-12-2018~