Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersLedenlijstduikfoto

Agenda

Planning ledenbijeenkomsten 2017

  • Zaterdag 9 december

Eerstvolgende NVD ledenbijeenkomst

Datum: zaterdag 9 december 2017

Locatie: Down Under - Sydneyzaal, Ravensewetering 1, Nieuwegein

Programma:

  • 10.00 uur Ontvangst

  • 10:30 uur Mattijn Buwalda: “How does it work?: The biochemical basis of hyperbaric oxygen therapy”

  • 11:30 uur Pauze

  • 11:45 uur Peter Westerweel: standpunt ‘Hypertensie en duiken’. Besluitvormend.

  • 12:15 uur Huishoudelijke vergadering van de NVD.

  • 13:00 uur Lunch

  • 14:00 uur “Open podium” voor leden!! - Korte presentaties - Casusbespreking - Referaat - Overig…

Leden worden uitgenodigd casus, referaat van artikel te presenteren in maximaal 15 minuten +5 min discussietijd. Ook voor korte algemene lezingen kan ruimte gemaakt worden. Gaarne aanmelding met korte omschrijving uiterlijk 7 december via secretariaatsbureau@duikgeneeskunde.nl.

  • 17:00 uur Afsluiting met een drankje.

Duikgeneeskundige cursussen (geaccrediteerd)

© 2017 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 06-10-2017~