Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersLedenlijstduikfoto

Duikgeneeskunde

De mens heeft al eeuwenlang geprobeerd om lang onder water te verblijven. De eerste geschreven bronnen zijn te vinden in het oude Griekenland. Alexander de Grote zou zelf hebben gedoken in de haven van Tyrus om te zien hoe zijn mannen obstakels opruimen. Het heeft echter tot de 16e eeuw geduurd alvorens een eenvoudige duikerklok werd ontworpen, waardoor de mens geruime tijd onder water kan blijven.

In de eeuwen daarna zijn duikerklokken en pompen verder ontwikkeld om langere tijd, met gebruik van lucht, onder water te werken. Rond 1840 zijn een bruikbaar pak en een helm gemaakt door Siebes.

De eerste caisson

De eerste duikers hebben echter veel reumatische klachten na een verblijf van 6 tot 7 uur op een diepte van 60 voet. De eerste caisson wordt in Frankrijk gebruikt voor het bouwen van een fundament voor een brug. Bij de bouw van de Brooklyn Bridge in New York geven de werknemers de naam ‘bends’ aan het voorovergebogen lopen door pijn in diverse gewrichten.

Sir Scott Haldane

Scott Haldane heeft onderzoek gedaan naar ziektebeelden die ontstaan door werk onder overdruk. Hij heeft een aantal systemen verbeterd, waaronder de ventilatie op diepte om het hoge CO₂-gehalte te verminderen. Tevens ontwikkelde hij de eerste bruikbare decompressietabellen. Later ontdekte men de toxische werking van stikstof en zuurstof op diepte. Franse marineofficieren een bruikbare ademautomaat ontworpen. De eerste SCUBA-apparatuur kwam na de Tweede Wereldoorlog beschikbaar. Hierna begon naast werk in caissons en het militaire duiken ook het recreatieve duiken een vlucht te nemen.

Risico's van duiken

Duiken is een activiteit die niet ongevaarlijk is. Het water is immers geen natuurlijke leefomgeving voor de mens. Drukverschillen tussen de omgevingsdruk en de druk in luchthoudende (lichaams)holten kunnen een barotrauma veroorzaken. Andere gevaren zijn bijvoorbeeld verdrinking, decompressieziekte, zuurstofvergiftiging en stikstofvergiftiging. Ook diverse giftige zeedieren en -planten kunnen voor problemen zorgen.

Om inzicht te krijgen in de omstandigheden onder water en de veranderingen in de werking van diverse orgaansystemen en de specifieke ziektebeelden die kunnen optreden bij duiken is kennis van de natuurwetten van vloeistoffen en gassen noodzakelijk.

© 2018 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 06-10-2017~