Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersduikfoto

Bestuur en beleid

Het bestuur bewaakt de doelstelling van de vereniging, het goede klimaat binnen de vereniging en de algehele voortgang van de activiteiten, bijeenkomsten, groei en bloei van de vereniging.

Het bestuur bereidt een beleidsnotitie voor, waarin onder meer aan de orde komen: de Europese standaard als uitgangspunt voor de certificeringseisen, inhoudelijke richtlijnen op basis waarvan wij standpunten ten aanzien van duiken en ziekten kunnen formuleren en nut en noodzaak van diverse partnerships.

Vier plenaire bijeenkomsten per jaar

Tijdens deze bijeenkomsten wordt literatuur uitgewisseld, informatie gegeven over activiteiten van internationale duikmedische gezelschappen en aandacht besteed aan casuïstiek.

De bijeenkomsten zijn zodanig gestructureerd dat naast het 'zaken doen' op duikmedisch terrein, voldoende ruimte overblijft voor prettig en informeel contact tussen collegae onderling. Teneinde dit laatste te bevorderen vinden de bijeenkomsten bij voorkeur plaats in het ziekenhuis, instituut of laboratorium van een van de verenigingsleden.

Intensivering van professionele contacten

Binnen Nederland streeft de NVD naar een intensivering van de connecties met de Stichting Duik Research, het Duikmedisch Centrum van de Koninklijke Marine, de Duikmedische Groep van de Koninklijke Landmacht in Hedel, de Nederlandse Vereniging voor Beroepsduikers en de Medische Commissie van de Nederlandse Onderwatersport Bond.

© 2019 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 26-02-2019~