Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersduikfoto

Doel van de NVD

De vereniging heeft tot doel: "Het bevorderen van de studie van de duikgeneeskunde, de hoge-drukfysiologie, de hyperbare geneeskunde en de medische aspecten van het werken onder overdruk, het verbreiden en in stand houden van kennis van de duikgeneeskunde, de hoge- drukfysiologie, de hyperbare geneeskunde en de medische aspecten van het werken onder overdruk bij de leden der vereniging en bij anderen die daarmee direct of indirect te maken hebben of te maken kunnen krijgen."

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het op nationaal en internationaal niveau beleggen en organiseren van bijeenkomsten, cursussen, congressen en symposia, zich aan te sluiten bij organisaties die haar ten dienste staan bij het verwezenlijken van het doel van de vereniging, het gevraagd en ook ongevraagd aan derden verstrekken van adviezen, alsmede door alle middelen, welke de vereniging nuttig of nodig voorkomen.

Samenspraak

De NVD meent dat de doelstelling van de vereniging het best kan worden verwezenlijkt door samenspraak van alle collegae die geïnteresseerd zijn in de duikgeneeskunde, de caissongeneeskunde en de hyperbare geneeskunde. Wij vertrouwen erop dat deze samenspraak binnen onze vereniging blijft plaatsvinden.

© 2019 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 26-02-2019~