Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersduikfoto

Voor cursusaanbieders

Bij- en nascholingen voor duikerartsen worden in ons land verzorgd door drie cursusaanbieders: de Scott Haldane Foundation (SHF), de Stichting Duik Research (SDR) en de Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde (SOS).

Als cursusaanbieder dient u zich te houden aan de algemene voorwaarden met betrekking tot de aanvraagtermijn, de gedigitaliseerde aanvraag, de mogelijkheid tot het stellen van aanvullende eisen, in te sturen informatie, betaling en beoordelingstermijn.

> Klik hier voor de algemene voorwaarden voor een accreditatieaanvraag (pdf)

De NVD werkt met een beoordelingskader dat uitsluitend van toepassing is op bij- en nascholingsbijeenkomsten.

> Klik hier voor de beoordelingscriteria van de NVD (pdf)

Internationaal worden zowel accreditatiepunten als accreditatie-uren toegekend. Sommige wetenschappelijke verenigingen spreken van accreditatiepunten en andere van accreditatie-uren. Eén klokuur onderwijs = 1 accreditatiepunt of- uur. Het aantal accreditatiepunten of -uren wordt per (meerdaagse) cursus getotaliseerd en daarna wordt het totaal aantal accreditatiepunten of -uren afgerond.

> Klik hier voor een toelichting op de berekening van accreditatie-uren (pdf)

Aanmelding geschiedt bij voorkeur digitaal via het contactformulier op de website.

> Lees hier verder over de benodigde informatie en verwijzing naar het digitale formulier
© 2018 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 06-11-2018~