Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersLedenlijstduikfoto

Organisatie van accreditatie

Vanaf 1 januari 2013 worden accreditatieaanvragen voor (na)scholingen van sportduikerartsen – nodig voor de Nederlandse registratie tot duikerarts – afgehandeld door het bestuursbureau van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD).

De ledenvergadering van de NVD heeft onlangs besloten tot deze wijziging van onderdelen van het kwaliteitssysteem. De wijziging heeft betrekking op de accreditatie van opleidingen en de certificering van sportduikerartsen en heeft gevolgen voor u en andere cursusaanbieders met betrekking tot de routing van de accreditatieaanvragen.

U dient dus de accreditatieaanvraag niet meer via het Certificerings- en Accreditatiebureau (CAB) in te dienen, maar rechtstreeks bij de NVD.

De NVD-procedure vindt in grote overeenstemming met de GAIA-systematiek plaats.

> Lees verder

Accreditatiecommissie Duikgeneeskunde

In deze commissie, een subcommissie van het College van Deskundigen, hebben ook twee leden zitting vanuit de Vereniging Sportgeneeskunde (VSG). Dit betekent dat toekenning van punten plaatsvindt in nauw overleg en met inbreng vanuit de twee wetenschappelijke verenigingen die actief zijn op het gebied van de duikgeneeskunde, respectievelijk de NVD en VSG.

© 2018 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 07-10-2017~