Certificering & hercertificering

Kosten van inschrijving en (her)certificering

Inschrijving als Duikerarts S.

Er zijn geen kosten gemoeid met de inschrijving als Duikerarts S.

Certificering MED level 1

Primaire certificering volgens de ECHM-EDTC-normen voor MED level 1 kost € 50 (voor NVD-leden € 25) zonder de kosten van eventuele (bij)scholing en of examinering. De kosten voor hercertificering (1x per 5 jaar) bedragen € 75 (voor NVD-leden € 35) zonder de kosten voor tussentijdse scholing via wetenschappelijke bijeenkomsten en/of cursussen.

Kosten van (bij)scholing en examinering

De webinars in het kader van de overgangsregeling kosten € 40 per webinar (gratis voor leden van de NVD). De kosten van het examen bedragen € 80 (€ 40 voor leden van de NVD). De kosten van de fysieke applicatiecursus inclusief examen zijn € 450 (€ 300 voor leden van de NVD). Indien een of meer webinars zijn gemist of één van de post-toetsen onvoldoende is gemaakt, dan dient de Duikerarts-S de fysieke applicatiecursus te volgen om in aanmerking te komen voor MED (level 1). Betrokkene kan dit doen tegen een gereduceerd tarief. Bij het missen van 2 of meer webinars dient de fysieke applicatiecursus te worden gedaan, hierbij wordt geen gereduceerd tarief gehanteerd.

Tabel. Overzicht kosten (her)certificering, bijscholing en examinering

De voordelen van het lidmaatschap van de NVD gezien en je wilt al lid worden? Dat kan eenvoudig hier