Certificering

Wie heeft toegang tot de overgangsregeling?

Toegang tot de overgangsregeling hebben de SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen die op 01-01-2018 een geldige SCAS-certificering hadden. Per 01-04-2021 zullen de SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen de gelegenheid hebben zich bij de NVD te laten registeren als “Duikerarts-S”. De registratie als “Duikerarts-S” is equivalent aan de SCAS-certificering en is geldig tot uiterlijk 01-04-2023.

De overgangsregeling voor behoud van certificering na 01-04-2021 bestaat uit de volgende stappen

Stap 1) Evaluatie van de keurings- en bijscholingsactiviteiten.
Voor de certificering als MED moet in de voorafgaande periode ook voldaan zijn aan de door de ECHM-EDTC gestelde eisen ten aanzien van de (her)certificering, te weten:
o  minimaal 15 aantoonbare duikkeuringen en/of duikmedische advisering in de afgelopen 3 jaar.
o  16 uur geaccrediteerde nascholing op Europees niveau en 20 uur overige geaccrediteerde duikmedische scholing en activiteiten in de afgelopen 3 jaar. De beoordelingsperiode voor de keuringen en bijscholing is vanwege de Coronapandemie verruimd van 3 naar 4 jaar (dus vanaf 01-01-2017). Indien er problemen zijn met het aantal verrichte keuringen en/of de gevolgde bijscholing, dan zal een individueel advies volgen. Indien er voldoende keuringen en bijscholing zijn gedaan, volgt stap 2.

Stap 2) Het volgen van een applicatiecursus
Over het algemeen hebben SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen een initiële cursus van de SOS (VSG) gedaan, die niet voldoet aan de ECHM-EDTC-norm. Een onafhankelijke commissie heeft in 2020 geformuleerd wat er nodig is om SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen op het niveau van de ECHM-EDTC te brengen. Er wordt hiervoor door de NVD een applicatiecursus georganiseerd. Deze applicatiecursus bestaat uit een drietal webinars van ruim 2 uur, of 1 dag fysieke bijscholing. Wie één van de webinars niet heeft gevolgd of de post-toets onvoldoende heeft gemaakt, kan zich aanmelden voor de fysieke applicatiecursus. De webinars en de fysieke applicatiecursus hebben dezelfde inhoud en dezelfde docenten. Een tijdsschema voor de webinars en de fysieke applicatiecursus wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de NVD. Indien alle 3 de webinars zijn gevolgd en de post-toets met goed gevolg is afgelegd, of als de Duikerarts-S heeft deelgenomen aan de fysieke applicatiecursus, kan hij of zij zich aanmelden voor het examen.

Stap 3) Het examen.
Het examen wordt door de NVD georganiseerd. De webinars, fysieke applicatiecursus en het examen zullen ECB geaccrediteerd worden. De webinars en de fysieke applicatiecursus worden tevens GAIA geaccrediteerd. Het examen volgt direct op de fysieke applicatiecursus. Het examen kan alleen fysiek worden gevolgd.

 

Utrecht, 23 maart 2021