Certificering

Overgangsregeling SCAS-MED level-1

  • Ingangsdatum: 01-04-2021
  • Wijziging: 08-12-2021
  • Einde: 31-03-2023

Wie heeft toegang tot de overgangsregeling?

Toegang tot de overgangsregeling hebben de SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen die op 01-01-2018 een geldige SCAS-certificering hadden. Per 01-04-2021 zullen de SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen de gelegenheid hebben zich bij de NVD te laten registeren als “Duikerarts-S”. De registratie als “Duikerarts-S” is equivalent aan de SCAS-certificering en is geldig tot uiterlijk 01-04-2023

De overgangsregeling voor behoud van certificering na 01-04-2021 bestaat uit de volgende stappen

Stap 1) Evaluatie van de keurings- en bijscholingsactiviteiten
Voor de certificering als MED moet in de voorafgaande periode ook voldaan zijn aan de door de ECHM-EDTC gestelde eisen ten aanzien van de (her)certificering, te weten:
o  minimaal 15 aantoonbare duikkeuringen en/of duikmedische advisering in de afgelopen 3 jaar.
o  16 uur geaccrediteerde nascholing op Europees niveau en 20 uur overige geaccrediteerde duikmedische scholing en activiteiten in de afgelopen 3 jaar.
De beoordelingsperiode voor de keuringen en bijscholing is vanwege de Coronapandemie verruimd van 3 naar 4 jaar (dus vanaf 01-01-2017). Indien er problemen zijn met het aantal verrichte keuringen en/of de gevolgde bijscholing volgt een individueel advies.

Stap 2) Het volgen van een applicatiecursus
Deze applicatiecursus omvat de volgende onderdelen:
– A: een drietal e-learnings:
19 juni 2021: “Gassen, duiksystemen en longen”
16 september 2021: “KNO en duiken, juridische aspecten van de duikkeuring en hypothermia and drowning”
4 november 2021: “decompressieziekte, PFO en acute medische hulpverlening”
– B (nieuw): scholingsdag 12 februari 2022

Stap 3) Examen
Het examen wordt door de NVD georganiseerd. De webinars, de scholingsdag en het examen zijn door de ECB geaccrediteerd. De webinars zijn ook GAIA geaccrediteerd, GAIA accreditatie voor de scholingsdag is aangevraagd.Het examen volgt direct op de scholingsdag op 12 februari 2022 en kan alleen fysiek worden gevolgd.

Regeling voor degenen die niet voldoen aan de overgangsregeling

Met de kandidaten die niet voldoen aan bovenstaande eisen  (bij voorbeeld onvoldoende bijscholing, keuringen, webinar of bijscholingsdag gemist of onvoldoende examen) zal worden overlegd over de mogelijkheden om alsnog aan deze eisen te voldoen. Een optie is het volgen van de 4-daagse NVD-MED level 1-cursus..

Utrecht, 24 december 2021