Richtlijnen

Duiken in tijden van SARS-CoV2

Februari 2022 is er een DMAC-standpunt over COVID verschenen. Hoewel het geënt is op beroepsduikers, staan er ook zinnige dingen in voor sportduikers. Het standpunt is ‘up to date’ tot en met de delta-variant. Er wordt dus geen rekening gehouden met de omikron-variant, die waarschijnlijk minder longschade aanricht dan de delta-variant

Standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde inzake recreatief duiken en het verrichten van duikkeuringen. De adviezen zijn beperkt tot recreatieve duikers die positief zijn getest op SARS-CoV-2. Geldig vanaf 15-05-2021.

Advies 1
Geadviseerd wordt om bij elke duiker die een “asymptomatische” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt zonder verhoogd cardiovasculair risico geen aanvullend onderzoek te doen.

Advies 2
Geadviseerd wordt, om bij elke duiker die een “asymptomatische” of “milde” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt, een cardiovasculair risicoprofiel te maken om het risico op een (asymptomatische) doorgemaakte pneumonie in te schatten. Aanvullend onderzoek wordt geadviseerd bij een verhoogd cardiovasculair risico.

Advies 3
Geadviseerd wordt om bij elke duiker die een “asymptomatische” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt en geen verhoogd cardiovasculair risico heeft geen aanvullend onderzoek te doen.

Advies 4
Geadviseerd wordt om bij elke duiker die een “milde” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt en geen verhoogd cardiovasculair risico heeft geen aanvullend onderzoek te doen.

Advies 5
Geadviseerd wordt om bij elke duiker die een “asymptomatische” of “milde” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt en een verhoogde cardiovasculair risico heeft, longfunctieonderzoek te doen (inclusief ergometrie met saturatiemeting) alvorens het duiken te hervatten.

Advies 6
Geadviseerd wordt om bij elke duiker die een “milde” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt en cardiopulmonale klachten of een verminderd inspanningsvermogen houdt na 3 maanden, in ieder geval een pulmonale evaluatie te doen, en een cardiale evaluatie te doen, als er geen longafwijkingen zijn die de klachten kunnen verklaren en/of er een verdenking is op cardiale problematiek (bijvoorbeeld bij een verhoogd cardiovasculair risico of bij klinische verdenking op hartproblemen).

Advies 7
Geadviseerd wordt, duikers die opgenomen zijn geweest wegens SARS-CoV-2, niet eerder het duiken te laten hervatten dan 3- 6 maanden na ontslag uit het ziekenhuis, afhankelijk van het herstel. Geadviseerd wordt om bij elke duiker na opname wegens SARS-CoV-2 infectie na 3 maanden in ieder geval een pulmonale evaluatie te doen en een cardiale evaluatie te doen bij verdenking op cardiale problematiek (bijvoorbeeld bij een verhoogd cardiovasculair risico of bij klinische verdenking op hartproblemen).

Advies 8
Geadviseerd wordt dat duikers die een SARS- CoV-2 hebben doorgemaakt vooralsnog jaarlijks worden gecontroleerd op long- en hart problemen.

Toelichting op standpunt duiken na SARS-CoV2


Namens het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde: Diederick Wouters, Fred Kersbergen, Chris Dekker, Bram Querido, Mattijn Buwalda,

Rienk Rienks, voorzitter.