Richtlijnen

De ontwikkeling van een medisch-specialistische richtlijn is een omvangrijk proces dat doorlopen wordt door een richtlijnwerkgroep bestaande uit specialisten op het desbetreffende terrein. De richtlijnwerkgroep formuleert aanbevelingen die gebaseerd zijn op een systematische literatuuranalyse en op overwegingen vanuit de praktijk (“expert opinion”).  Richtlijnen zijn niet statisch, maar moeten worden geactualiseerd. De NVD streeft erna om richtlijnen actueel te houden en nieuwe richtlijnen te ontwikkelen. Voorbeelden waar de NVD de komende jaren aandacht aan wil besteden :

  • Duiken met een handicap
  • Uniformering opleidingseisen sportduikerartsen
  • Duiken en zwangerschap
  • Duiken met longaandoeningen