Vereniging

Bestuur

Het bestuur van de NVD bestaat uit zes leden. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de vereniging. In dat kader is het bestuur belast met de ontwikkeling en het vaststellen en uitvoeren van het algemene beleid van de NVD. Over de verschillende beleidsonderwerpen laat het bestuur zich adviseren door commissies en werkgroepen van de vereniging. Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Leden

  • Rienk Rienks, voorzitter
  • Bram Querido, vice-voorzitter
  • Chris Dekker, penningmeester
  • Emile Dubois, secretaris
  • Thijs Wingelaar, algemeen bestuurslid
  • Maaike de Kroon, algemeen bestuurslid

Foto: Bram Querido