Vereniging

Het lidmaatschap van de NVD staat open voor praktiserende en niet praktiserende artsen, tandartsen, apothekers en paramedici. Studenten geneeskunde, tandheelkunde of farmacie kunnen tegen gereduceerd tarief lid worden. Het lidmaatschap staat in uitzonderingssituaties ook open voor personen met aantoonbare bijzondere betrokkenheid bij de duikgeneeskunde en/of hyperbare geneeskunde. Het bestuur beslist in dat laatste geval over toelating.
Lid worden