Scholing

Accreditatie
De accreditatie van opleidingen en cursussen voor certificering op MED-level 1 niveau wordt vanaf heden ook door de NVD verzorgd. Aanbieders van duikgeneeskundige nascholingsactiviteiten voor artsen kunnen bij de NVD een aanvraag voor accreditatie van een activiteit indienen.

Werkwijze

De aanvrager stuurt een e-mail en ontvangt hierop een link naar de website van de NVD waarmee de aanvrager kan inloggen. De aanvrager verschaft de NVD alle gegevens die de NVD nodig acht om een accreditatieaanvraag op de juiste manier te verwerken. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om, zie ook ons privacy beleid. De gegevens worden vervolgens gecontroleerd op volledigheid. Nadat de aanvraag en de bijlagen ontvangen zijn, ontvangt de aanbieder een factuur. Als de betaling is ontvangen wordt de aanvraag met de bijlagen naar de Commissie van Deskundigen verstuurd.

Een complete aanvraag inclusief de betaling dient tenminste zes weken voor het begin van de activiteit door de NVD ontvangen te zijn. De Commissie van Deskundigen zal binnen maximaal vier weken na ontvangst een uitspraak doen over de toe te kennen accreditatiepunten. Over aanvragen en/of betalingen die minder dan zes weken voor aanvang van de activiteit worden ontvangen, kan worden overlegd met de secretaris van de Commissie Certificering Duikgeneeskundigen. Accreditatie wordt niet achteraf verleend.

Presentie

Om voor accreditatie in aanmerking te komen dient de aanvrager van de activiteit een presentielijst van de aanwezige deelnemers bij te houden. Deze lijst dient per dag door de deelnemers getekend te worden. Deelnemers die niet alle onderdelen gevolgd hebben kunnen geen of in sommige gevallen slechts een deel van de verleende accreditatiepunten krijgen. De kopie of scan van de presentielijst moet uiterlijk acht weken na de laatste bijeenkomst van de activiteit worden ingediend bij de NVD.

Kosten

Voor aanbieders die accreditatie aanvragen bedragen de kosten €150 per activiteit.

Geldigheid

Toegekende accreditering is geldig voor een periode van één jaar ingaande op de eerste dag van de betreffende activiteit. Indien activiteiten binnen dit jaar ongewijzigd m.b.t. vorm en inhoud worden herhaald, dient de NVD vooraf van iedere uitvoering op de hoogte gesteld te worden van de locatie(s) en datum(s) van de uitvoering.

Geaccrediteerde Nederlandse nascholing op Europees niveau

  • NVD wetenschappelijke vergaderingen (3 uur per vergadering) en webinars (1-2 uur per webinar)
  • Scott Haldane Foundation
  • Stichting Duik Research
  • VSG wetenschappelijke avonden (3 uur per avond, conform GAIA)

Activiteit & bewijsstukken

  • Deelname aan congres (nodig: certificaat)
  • Deelname aan duikgeneeskundige cursus (nodig: certificaat)
  • Deelname aan wetenschappelijke vergadering (nodig: certificaat)

Downloads