Scholing

Webinar neurologie, psychiatrie en duiken

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) organiseerde op donderdag 30 maart 2023 de webinar “Neurologie, psychiatrie en duiken”.

  • Neurologische aspecten duiken en duikkeuring
    Aanvalsgewijze (neurologische) stoornissen en duikveiligheid.
    Een aanvalsgewijze aandoening kenmerkt zich door een vrij plotseling optredende tijdelijk functiestoornis met tussenliggende perioden van normaal functioneren. Deze presentatie geeft houvast om een goede inschatting te kunnen maken of iemand met een dergelijk aanvalsgewijze aandoening veilig kan duiken. Enerzijds is het een statistisch verhaal. Wat is de kans dat iemand net tijdens een duik een aanval krijgt. En zo ja, betreft het dan een stoornis in functioneren die de duikveiligheid nadelig beïnvloed en in welke mate. Je kan voor dit dilemma goed werken met het risico-matrix model: Risico = Kans x Effect. Voor het inschatten van het effect is natuurlijk enerzijds kennis van duiken nodig, anderzijds van de aandoening. Om het iets complexer te maken, moet je ook afwegen of de specifieke fysische en fysiologische omstandigheden van duiken de kans op optreden kan vergroten. De uitgangspunten worden uitgelegd en toegelicht n.a.v. een aantal neurologische casussen, maar de principes zijn natuurlijk breder toepasbaar
  • Psychiatrische aspecten duiken en duikkeuring
    Psychiatrische stoornissen beïnvloeden o.a. cognitief functioneren, emoties, stemming, bewustzijn en handelen. Om tot een goede afweging te maken van de potentiële risico’s van (recreatief) duiken en in combinatie met een psychiatrische aandoening is kennis nodig van zowel de psychiatrische ziektebeelden alsmede van psychofarmaca. In 60 minuten worden in vogelvlucht de belangrijkste psychiatrische aandoeningen besproken, kort de medicatie aangestipt en worden standpunten van NVD doorgenomen. Met nadruk wordt gesteld dat het expert opinion betreft en dat weliswaar handvatten worden aangereikt, maar dat het erg belangrijk blijft om zelf na te denken om tot een goed advies aan de duiker of duikster te komen.

De sprekers

  • Gerhard Visser, neuroloog
  • Bram Querido, vice-voorzitter NVD, psychiater, psychotherapeut, MED-level 1 en PADI stafinstructeur.