Scholing

Webinar neurologie, psychiatrie en duiken

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) organiseert op donderdag 30 maart 2023 de webinar “Neurologie, psychiatrie en duiken”.

 • Neurologische aspecten duiken en duikkeuring
  Aanvalsgewijze (neurologische) stoornissen en duikveiligheid.
  Een aanvalsgewijze aandoening kenmerkt zich door een vrij plotseling optredende tijdelijk functiestoornis met tussenliggende perioden van normaal functioneren. Deze presentatie geeft houvast om een goede inschatting te kunnen maken of iemand met een dergelijk aanvalsgewijze aandoening veilig kan duiken. Enerzijds is het een statistisch verhaal. Wat is de kans dat iemand net tijdens een duik een aanval krijgt. En zo ja, betreft het dan een stoornis in functioneren die de duikveiligheid nadelig beïnvloed en in welke mate. Je kan voor dit dilemma goed werken met het risico-matrix model: Risico = Kans x Effect. Voor het inschatten van het effect is natuurlijk enerzijds kennis van duiken nodig, anderzijds van de aandoening. Om het iets complexer te maken, moet je ook afwegen of de specifieke fysische en fysiologische omstandigheden van duiken de kans op optreden kan vergroten. De uitgangspunten worden uitgelegd en toegelicht n.a.v. een aantal neurologische casussen, maar de principes zijn natuurlijk breder toepasbaar
 • Psychiatrische aspecten duiken en duikkeuring
  Psychiatrische stoornissen beïnvloeden o.a. cognitief functioneren, emoties, stemming, bewustzijn en handelen. Om tot een goede afweging te maken van de potentiële risico’s van (recreatief) duiken en in combinatie met een psychiatrische aandoening is kennis nodig van zowel de psychiatrische ziektebeelden alsmede van psychofarmaca. In 60 minuten worden in vogelvlucht de belangrijkste psychiatrische aandoeningen besproken, kort de medicatie aangestipt en worden standpunten van NVD doorgenomen. Met nadruk wordt gesteld dat het expert opinion betreft en dat weliswaar handvatten worden aangereikt, maar dat het erg belangrijk blijft om zelf na te denken om tot een goed advies aan de duiker of duikster te komen.

De sprekers

 • Gerhard Visser, neuroloog
 • Bram Querido, vice-voorzitter NVD, psychiater, psychotherapeut, MED-level 1 en PADI stafinstructeur.

Moderator

dr. Emile Dubois, longarts, secretaris NVD

Programma webinar

 • 19.30 opening (Emile Dubois)
 • 19:40 neurologie en duiken (Gerhard Visser)
 • 20:25 Q&A
 • 20:35 pauze
 • 20:45 psychiatrie en duiken (Bram Querido)
 • 21:30 Q&A
 • 21:40 afsluiting (Emile Dubois)

Datum en tijd

30 maart 2023.
Inloggen vanaf 19.00 uur. Webinar start om 19.30 uur

Accreditatie

Deze nascholing is geaccrediteerd voor 2 punten door de VSG en NVD (voor de European College of Baromedicine, de ECB). De nascholingspunten worden automatisch bijgeschreven in uw GAIA-dossier. De webinar is dus tevens een geaccrediteerde bijscholing voor de herregistratie van Medical Examiners of Divers en Diving Medicine Physicians Na de webinar krijgt u een link naar toetsvragen toegestuurd. Accreditatie kan alleen worden verleend als u de webinar live heeft gevolgd en voldoende toetsvragen goed hebt beantwoord  (score ≥ 70 %).

Inschrijven

Leden en niet-leden van de NVD kunnen zich hier inschrijven.

Kosten

NVD-leden: gratis.