Scholing


Heart2movE & NVD

Dit webinar, “te Land, ter Zee en in de Lucht“, is door de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde samen met de stichting Heart2movE georganiseerd. Heart2movE heeft tot doel om kennis uitwisseling op het raakvlak tussen cardiologie en sportgeneeskunde te bevorderen. Op 10 januari 2020 heeft stichting Heart2movE haar laatste wetenschappelijk symposium “te Land, ter Zee en in de Lucht“ georganiseerd. Inmiddels is dit jaarlijkse symposium een begrip, zowel voor cardiologen als sportartsen. Om organisatorische redenen is besloten om dit symposium voortaan samen met de NVD te plannen en te organiseren. Vanwege COVID-19 was dat dit jaar in de vorm van een webinar.

De sprekers

  • drs. J.W. Buikema, cardioloog, juniorstaflid, afdeling Cardiologie, UMC Utrecht
  • drs. M. Buwalda, anesthesioloog, DMP, Medical & Educational Services, Odijk
  • dr. M.J.M. Cramer, cardioloog, afdeling cardiologie, UMC Utrecht
  • drs. E. Frijters, vliegerarts, Centrum Mens en Luchtvaart, Soesterberg
  • drs. P. Komdeur, sportarts, Partner TeamNL, Sportmedisch centrum Papendal, Arnhem
  • drs. M.H.H. de Vaan, cardioloog. Admiraal de Ruyter Zh Goes / Erasmus MC Rotterdam

Programma webinar

  • Jan Willem Buikema: schadelijke effecten van het COVID-19 virus op het hart.
  • Prashant Komdeur: adviezen over noodzakelijke voorzorgen als u COVID-19 patiënten op uw polikliniek wilt zien.
  • Mattijn Buwalda en Erik Frijters: extreme effecten van hypoxie op het lichaam onder water en in de lucht.
  • Maarten-Jan Cramer en Marco de Vaan zijn de moderators van deze webinar.

Terugkijken?

Kijk de webinar terug op YouTube