Scholing

Hercertificering

De herregistratie heeft het ECB in Italië uitbesteed aan het Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Initiële registratie vindt plaats voor een periode van 5 jaar. Als de registratieperiode eindigt, kunt u zich herregistreren. Daarvoor moet u aantonen dat u in de voorgaande periode van 5 jaar (de zogeheten beoordelingsperiode) aan de herregistratie-eisen voldeed.

Herregistratie-eisen

  • Duur heregistratie bedraagt vijf jaar
  • Bewijs van 30 duikkeuringen
  • 28 uur ECB geaccrediteerde nascholing in 5 jaar

Waar kan ik mij hercertificeren?

Via de NVD kunt u zich hercertificeren bij de ECB als Europees gecertificeerd duikerarts. De NVD heeft een aparte website ingericht (Duikarts Certificering) speciaal voor certificering en hercertificering. Op deze site kunt een account aanmaken, gebruik daarbij hetzelfde e-mailadres dat u gebruikt om in te loggen op de NVD-website als u gebruik wilt maken voor de korting die u krijgt als lid. In het account wordt gevraagd om de documenten die nodig zijn voor hercertificering up te loaden.
U kunt hier de aanvraag doen voor hercertificering