Vereniging

De NVD heeft een vijftal commissies.

Commissie Certificering Duikgeneeskundigen (CCD)

 • Taak: verzorgt  certificatie van duikgeneeskundigen.
 • Rienk Rienks (voorzitter), Tom Brandon (vicevoorzitter), Emile Dubois (secretaris), Thijs Wingelaar (lid).
 • Lees meer

Commissie van Deskundigen (CVD)

 • Taak: adviseert bestuur en CCD over accreditatie en certificatie en algemeen duikgeneeskundige zaken.
 • Leden: Rob van Hulst (voorzitter),  Mattijn Buwalda (vicevoorzitter), Erik van de Sande (lid), Edwin Endert (lid), vacant: secretaris.
 • Lees meer

Commissie externe contacten

 • Taak: positionering van de NVD als wetenschappelijke vereniging binnen de specialismen.
 • Lid: vacature

Commissie wetenschap en educatie

 • Taak: houdt zich bezig met de stand der duikgeneeskundige wetenschap, levert input voor relevante artikelen en trends, levert een bijdrage bij de standpunt /richtlijn ontwikkeling.
 • Bij voorkeur hebben de relevante medische specialismen een vertegenwoordiging in deze commissie.
  Leden: Bram Querido, Mattijn Buwalda, Rienk Rienks.

Klachtencommissie

 • Taak: behandelt klachten van derden en leden over duikmedisch handelen.
  Leden: mr Albertine SH Hin (voorzitter), Rienk Rienks (secretaris), Tom Brandon (lid)
  Vertrouwenspersoon: vacature

 

foto: Rob Aarsen