Vereniging

De NVD heeft een vijftal commissies.

Commissie Certificering Duikgeneeskundigen (CCD)

 • Taak: verzorgt ¬†certificatie van duikgeneeskundigen.
 • Rienk Rienks (voorzitter), Tom Brandon (vicevoorzitter), Emile Dubois (secretaris), Thijs Wingelaar (lid).
 • Lees meer

Commissie van Deskundigen (CVD)

 • Taak: adviseert bestuur en CCD over accreditatie en certificatie en algemeen duikgeneeskundige zaken.
 • Leden: Rob van Hulst (voorzitter),¬† Paul Clarijs; Rob Weening, Erik van de Sande.
 • Lees meer

Commissie externe contacten

 • Taak: positionering van de NVD als wetenschappelijke vereniging binnen de specialismen.
 • Lid: Maaike Kroon

Commissie wetenschap

 • Taak: houdt zich bezig met de stand der duikgeneeskundige wetenschap, levert input voor relevante artikelen en trends, levert een bijdrage bij de standpunt /richtlijn ontwikkeling.
 • Bij voorkeur hebben de relevante medische specialismen een vertegenwoordiging in deze commissie.
  Leden: Rienk Rienks, Thijs Wingelaar, Emile Dubois

Klachtencommissie

 • Taak: behandelt klachten van derden en leden over duikmedisch handelen.
  Leden: mr Albertine SH Hin (voorzitter), Rienk Rienks (secretaris), Tom Brandon (lid)
  Vertrouwenspersoon: Diederick Wouters

 

foto: Rob Aarsen