Scholing

Certificering volgens de normen van de EDTC-ECHM

 

Het uitgangspunt is, dat de SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen in de toekomst op Europees niveau worden gecertificeerd volgens de normen van de European Committee of Hyperbaric Medicine (ECHM)- European Diving Technology Committee (EDTC), zoals beschreven in hun document “Educational and training standards for physicians in diving and hyperbaric medicine” uit 2011. Het European College of Baromedicine (ECB) is de uitvoeringsinstantie van de ECHM, die de accreditatie en certificering verzorgt.

De NVD zal het hele certificeringsproces gaan verzorgen en daarbij de ECHM EDTC normen hanteren. Binnen de NVD zullen de Commissie van Deskundigen en de Commissie Certificering Duikgeneeskundigen de ontworpen overgangsregeling uitvoeren. Deze overgangsregeling is zeer recent geaccordeerd door de ECHM en de ECB. De SCAS-sportduikkeuringsartsen zijn hierbij in de gelegenheid zich op Europees te laten certificeren als Medical Examiner of Diving (MED) (level 1).

De ECHM-ECTC kent de volgende niveaus van certificering

  • Level 1 – Medical Examiner of Diving (MED)
  • Level 2D – Diving Medicine Physician
  • Level 2H – Hyperbaric Medicine Physician
  • Level 3 – Diving and Hyperbaric Medicine Expert or Consultant

 

Reglement Procedure, Bezwaar en Beroep inzake Accreditatie en (Her)certificering