Scholing

Certificering volgens de normen van de EDTC-ECHM

De NVD confirmeert zich bij de certificatie en hercertificatie aan de normen van de European Committee of Hyperbaric Medicine (ECHM)- European Diving Technology Committee (EDTC), zoals beschreven in hun document “Educational and training standards for physicians in diving and hyperbaric medicine” uit 2011. Het European College of Baromedicine (ECB) is de uitvoeringsinstantie van de ECHM, die de accreditatie en certificering verzorgt.

De NVD verzorgt in overleg met de ECB de organisatie van de certificatie en hercertificatie van duikerartsen. De ECB geeft uiteindelijk het certificaat af (bijvoorbeeld MED) op voordracht van de NVD. De NVD certificeert niet meer voor duikerarts C of duikerarts D.

Kosten (her)certificatie

€ 25 voor NVD-leden van de NVD en € 50 voor niet-leden.

De ECHM-ECTC kent de volgende niveaus van certificering

  • Level 1 – Medical Examiner of Diving (MED)
  • Level 2D – Diving Medicine Physician
  • Level 2H – Hyperbaric Medicine Physician
  • Level 3 – Diving and Hyperbaric Medicine Expert or Consultant

 

Reglement Procedure, Bezwaar en Beroep inzake Accreditatie en (Her)certificering