Scholing

Wat is een Diving Medicine Physician (DMP)?

De European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) en de  European Diving Technology Committee (EDTC) hebben (Europese) richtlijnen opgesteld waaraan de opleidingen van duikerartsen moeten voldoen. De DMP is bekwaam om de initiële en alle andere beoordelingen uit te voeren van werkende en recreatieve duikers of werknemers die met samengeperste lucht werken. Een DMP kan duikongevallen beheren en advies geven aan duikcontractanten en anderen over duikgeneeskunde en fysiologie (met de ondersteuning van een duikmedisch expert of consultant). Dient kennis te hebben van relevante aspecten van de bedrijfsgezondheidszorg. Hij of zij hoeft geen gecertificeerd specialist te zijn in de bedrijfsgeneeskunde om aan de normen te voldoen, maar dit wordt ook aanbevolen voor degenen van Niveau 1, die commerciële duikers en werknemers die met samengeperste lucht werken onderzoeken. Dient gecertificeerde vaardigheden en basis praktische ervaring te hebben in de beoordeling van geschiktheid om te duiken, het beheer van duikongevallen, veiligheidsplanning voor professionele duikoperaties, geavanceerde levensondersteuning en acute trauma zorg evenals algemene wondzorg.

DMP opleiding

De European College for Baromedicine (ECB), de registratiecommissie van  de ECHM accrediteert de cursus Diving Medicine Physician (DMP).

  • De NVD zet een curriculum op voor de DMP naar het model ECHM /EDTC/ DMAC
  • NVD zal accreditatie aanvragen bij ECB/EDTC/ECHM voor het curriculum en  voor het voordragen voor certificeren.
  • Voor HMP gelden theoretisch vrijwel de zelfde eisen voor het curriculum, echter gezien de lage te verwachten interesse, zal per individueel geval het port folio worden beoordeeld en evt. aanvulling worden geadviseerd.
  • NVD zal bij voldoende portfolio HMP voordragen aan ECB/EDTC/ECHM in combinatie met een aanbevelingsbrief Van UMCU AMC afd. hyperbare geneeskunde.
  • planning start 2024

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd met 24 punten voor huisartsen, bedrijfsartsen, sportartsen en alle (andere) medisch specialismen en worden automatisch aan uw GAIA-dossier toegevoegd. Aangezien de cursus ook deel uitmaakt van de opleiding sportgeneeskunde zijn 24 accreditatie-punten niet van toepassing op de AIOS-sportgeneeskunde.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

Wanneer?

2024

Algemene informatie

De inhoud van dit postacademisch onderwijs volgt het goedgekeurde curriculum van de Diving Medical Advisory Committee (DMAC), de European Diving Technology Committee (EDTC) en de European Committee of Hyperbaric Medicine (ECHM). De opleiding is goedgekeurd door de Diving Medical Advisory Committee en de European Diving Technology Committee (DMAC/EDTCmed) als een Level 1 – Medical Examiner of Divers-opleiding.

Cursusinhoud

Volgt

Kosten

Volgt

Administratie

Volgt