Scholing

Wat is een Diving Medicine Physician (DMP)?

Medical Examiner of Divers is de Europese registratie als duikerarts. De European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) en de  European Diving Technology Committee (EDTC) hebben (Europese) richtlijnen opgesteld waaraan de opleidingen van duikerartsen moeten voldoen. Het is een specifieke opleiding die artsen voorbereidt om commerciële duikers, sportduikers, onderzoeksduikers en andere duikers te onderzoeken en hun geschiktheid om te duiken te bepalen. Het keuren van beroepsduikers is in Nederland voorbehouden aan duikerartsen A-B, die doorgaans ook bedrijfsarts zijn. Een MED is in de rest van Europa wel bevoegd tot het keuren van beroepsduikers. In dat geval zult u zich moeten verdiepen in de lokale richtlijnen van beroepsduikers.

DMP opleiding

De European College for Baromedicine (ECB), de registratiecommissie van  de ECHM, heeft de NVD cursus Medical Examiner of Divers (MED level 1) geaccrediteerd.

De NVD zet een curriculum op voor de DMP naar het model ECHM /EDTC/ DMAC,

·         NVD zal accreditatie aanvragen bij ECB/EDTC/ECHM voor het curriculum en  voor het voordragen voor certificeren.

·         Voor HMP gelden theoretisch vrijwel de zelfde eisen voor het curriculum, echter gezien de lage te verwachten interesse, zal per individueel geval het port folio worden beoordeeld en evt. aanvulling worden geadviseerd.

·         NVD zal bij voldoende potfolio HMP voordragen aan ECB/EDTC/ECHM in combinatie met een aanbevelingsbrief Van UMCU AMC afd. hyperbare geneeskunde.

·         planning start 2024

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd met 24 punten voor huisartsen, bedrijfsartsen, sportartsen en alle (andere) medisch specialismen en worden automatisch aan uw GAIA-dossier toegevoegd. Aangezien de cursus ook deel uitmaakt van de opleiding sportgeneeskunde zijn 24 accreditatie-punten niet van toepassing op de AIOS-sportgeneeskunde.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

Wanneer?

2024

Algemene informatie

De inhoud van dit postacademisch onderwijs volgt het goedgekeurde curriculum van de Diving Medical Advisory Committee (DMAC), de European Diving Technology Committee (EDTC) en de European Committee of Hyperbaric Medicine (ECHM). De opleiding is goedgekeurd door de Diving Medical Advisory Committee en de European Diving Technology Committee (DMAC/EDTCmed) als een Level 1 – Medical Examiner of Divers-opleiding.

Cursusinhoud

Volgt

Kosten

Volgt

Administratie

Volgt