Scholing

Professor Wouter Sterk stipendium

Ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek door jonge Nederlandse onderzoekers op gebied van de duikgeneeskunde, de hyperbare geneeskunde en/of de onderwaterfysiologie werd in 2016 door de NVD in samenwerking met de Stichting Onderwaterfysiologie en Hyperbare Geneeskunde het Professor Wouter Sterk stipendium ingesteld. Het stipendium wordt in principe elke twee jaar uitgereikt, voor een bedrag van € 1000. Het stipendium wordt uitgereikt door of namens het bestuur van de NVD.

Criteria

 • Aanvrager mag niet ouder zijn dan 35 jaar oud per 31 december  van het jaar van aanvraag.
 • Aanvrager moet de Nederlandse nationaliteit hebben.
 • Onderwerp van de aanvraag moet een geaccepteerd abstract op wetenschappelijk congres of publicatie in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift  betreffen op het gebied van de duikgeneeskunde, hyperbare geneeskunde en/of onderwaterfysiologie in de twee jaren voorafgaand aan de aanvraag.

Procedure

 • Aanvragen dienen per e-mail verzonden te worden naar het secretariaat van de NVD
 • Een aanvraag dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
  • naam, titel, affiliatie
  • geboortedatum
  • bevestiging van Nederlandse nationaliteit
  • titel, referentie en verschijningsdatum abstract of publicatie
  • integrale tekst van abstract of publicatie zelf.
 • De aanvraagtermijn sluit op 31 december van het jaar van aanvraag.
 • De inzendingen worden beoordeeld door de Commissie Wetenschap van de NVD. Deze commissie selecteert het beste abstract of publicatie en doet een aanbeveling aan het bestuur van de NVD. Het bestuur van de NVD beslist uiteindelijk over het toekennen van het stipendium.
 • Er wordt naar gestreefd dat de inzenders op uiterlijk 1 maart volgend op het jaar van de aanvraag worden geïnformeerd over de uitslag,  of zoveel eerder als redelijkerwijs mogelijk.
 • Er kan per periode  maar 1 inzending worden toegekend.

Aanvullende voorwaarde

Van de ontvanger van het stipendium wordt verwacht dat hij of zij een presentatie geeft over het betreffende wetenschappelijk werk op de Algemene Ledenvergadering van de NVD, in uitgangspunt op de ledenbijeenkomst in december van het jaar van aanvraag.

Ontvangers stipendium

 • 2018 Thijs Wingelaar
  Duikgeneeskunde in de eerste lijn: veilig bovenkomen.
  Thijs Wingelaar, Feiko de Jong, Alef Hoedemaeker, Pieter-Jan van Ooij, Dave Koch.
  Huisarts en Wetenschap  2019;62:DOI:10.1007/s12445-019-0126-7.
 • 2020
  In verband met corona is het stipendium niet uitgereikt in 2020.
 • 2022 Rutger Lalieu
  Using hyperbaric oxygen therapy to heal chronic wounds
  Thesis, University of Amsterdam, the Netherlands, 2022